WIFI Guard

2.0.1

จับตาดูว่าใครเชื่อมต่อเครือข่าย WiFi ของคุณอยู่บ้าง

5.0

1

316.2k

ให้คะแนนแอป

ถ้าคุณมีเครือข่าย WiFi และมันก็ไม่ค่อยเร็วเท่าไรนั่นอาจจะเป็นได้ว่าเพื่อนบ้านของคุณกำลัง 'ยืมใช้งาน' มันอยู่ เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหานี้ WIFI Guard แสดงให้คุณเห็นได้เลยว่าใครกำลังเชื่อมต่อเครือข่ายของคุณอยู่บ้าง

คุณจะสามารถมองเห็นชื่อของคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ หมายเลข MAC และหมายเลข IP ของอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่ เพียงคลิกเดียวคุณก็จะสามารถเพิ่มชื่อที่ตั้งตามที่คุณพอใจและระบุไว้ว่าอุปกรณ์ใดบ้างที่เป็นอุปกรณ์ที่ไว้ใจได้

คุณสามารถตั้งค่าการทำงานให้ WIFI Guard ตรวจสอบเครือข่ายของคุณทุก ๆ ช่วงเวลาตามที่คุณต้องการหรือเพื่อให้มันแจ้งให้คุณรู้เมื่อมีอุปกรณ์ที่ไม่รู้จักกำลังเชื่อมต่อเครือข่ายของคุณ ดังนั้นคุณจึงไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับการตรวจสอบรายชื่อต่าง ๆ คุณเพียงแค่ย่อโปรแกรมนี้ไว้เพื่อให้มันอยู่ในถาดระบบของคุณ

โปรแกรมนี้ยังมีความสามารถในการส่งออกรายการอุปกรณ์ต่าง ๆ เป็นไฟล์ข้อความได้ด้วย ดังนั้นคุณจึงสามารถเก็บบันทึกรายชื่อของอุปกรณ์ที่ไว้ใจได้

WIFI Guard เป็นตัวเลือกที่เยี่ยมมาก ๆ เพื่อทำให้เครือข่ายของคุณสะอาดปราศจากผู้แอบใช้งานหรือเพื่อดู IP หรือ MAC ของผู้คนที่กำลังเชื่อมต่อกับเครือข่ายของคุณ
Uptodown X